Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Podróżuj z nami...:) 

Masz firmę? Chcesz z nami 

współpracować? Napisz do Nas...

Firma C&S Transport oferuje : 

 • Kompleksowe usługi brukarskie
 • Układanie kostki brukowej i granitowej
 • Układanie krawężników i obrzeży
 • Sprzedaż kostki
 • Profesjonalne doradztwo

Zadzwoń i zarezerwuj termin już dziś... 


Planujesz wesele? Pragniesz zadbać o komfort podróży swoich gości.

Zadzwoń do nas. My ich dowieziemy i odbierzemy...

 Firma C&S Transport oferuje usługi brukarskie. Masz pytania? Zadzwoń


 

Podziel się na mediach społecznościowych

C&S Transport...

Ja im zaufałam...zrób to i Ty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest C&S TransportSp.zo.o. z siedzibą w Zajączkowo 4 Pałczyn-Zdrój 78-320, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000727955

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu zawarcia umowy o prace, umowy zlecenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

 2. w celu wystawienia faktury sprzedaży art. 6 ust. 1 lit. b zd. 2 RODO tj. jako działanie podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed wystawieniem faktury;

 3. w celu przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b zd. 2 RODO tj. jako działanie podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed świadczeniem usługi transportowej

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie wystawiania faktur sprzedaży i zatrudniania pracowników oraz podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi z zakresu IT, podmioty świadczące usługi transportowe), Powierzone im dane zostaną przekazane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, zatrudnienia pracownika, przygotowania oferty.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez okres 06 lat licząc od dnia zakupu.

 2. W przypadku złożenia oferty przez okres 06 miesięcy od dnia ich przekazania.

 3. W przypadku przygotowania oferty przez okres 06 miesięcy od dnia ich przekazania.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Jeżeli Pan/Pani chce skorzystać z przysługujących praw wymienionych w ust. 6 powyżej prosimy o kontakt: kontak.cs.transport@gmail.com

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne wystawienia faktury sprzedaży, złożenia oferty

 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.